การเลือกซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาด ตอนการเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟ

การเลือกซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาด ตอนการเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟ
หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ ดังนั้นการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ที่รักของคุณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้อย่างยาวนานนั่นคือ “เครื่องสำรองไฟ” นั่นเอง ดังนั้นวันนี้จึงขอแนะนำการเลือกซื้อมาให้ทุกท่านได้นำไปใช้เลือกซื้อเครื่องสำรองไฟได้อย่างถูกต้อง
1. ขนาดความจุของแบตเตอรี่ ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการสำรองไฟ ปกติจะอยู่ที่ประมาณ 15 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
2. จำนวนช่องสำหรับเสียบอุปกรณ์เชื่อมต่อ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 2 – 3 ช่องเสียบ บางยี่ห้อยังสามารถเสียบสานแลน หรือสายโมเด็มได้อีกด้วย
3. การแสดงผล บางยี่ห้อมีแค่ไฟแสดงผลการทำงานอย่างเดียว แต่บางยี่ห้อจะมีไฟ LED สำหรับแสดงผลการทำงาน ซึ่งหน้าจอยังสามารถแสดงอัตราการจ่ายไฟด้วย
4. นอกจากสำรองไฟแล้ว ความสามารถอีกอย่างของเครื่องสำรองไฟคือการปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ เพราะบางครั้งไฟที่จ่ายมาจากแหล่งจ่ายไฟอาจจะถูกส่งมาไม่ถึง 220 V หรือบางครั้งอาจจะส่งมาเกิน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ดังนั้นเครื่องสำรองไฟจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
5. มีฟิวส์สำหรับเปลี่ยน เพราะบางครั้งที่กระแสไฟฟ้าถูกส่งมาเกินกว่าที่เครื่องจะรับได้ ฟิวส์จะทำหน้าที่ในการรับไฟ และตัดการเดินทางของกระแสไฟก่อนที่จะถูกจ่ายไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์
6. สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ เพราะบางยี่ห้อต้องส่งไปเปลี่ยนที่บริษัท ทำให้เสียเวลาในการทำงานของเรา ดังนั้นถ้าซื้อรุ่นที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณได้เป็นอย่างมาก
เห็นไหมครับ ถ้าคุณให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟ คุณจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่กับคุณไปได้อีกยาวนาน

Leave a Reply